Wat houdt dit in? 

 

Een reinigingskuur gebaseerd op de inzichten van Dr. F.X. Mayr optimaliseert snel, krachtig en toch eenvoudig onze gezondheid naar lichaam, ziel en geest. 

Vasten bestaat in vele culturen en religies als middel om tot dieper inzicht en heling te komen. Terecht wordt vasten de keizerlijke weg tot genezinggenoemd. Door een periode van vasten kunnen veel fysieke ongemakken worden genezen. Het helpt bovendien intens tegen mentale, emotionele en psychische overbelasting zoals burn-out en depressies.

Gedurende een week, van vrijdagavond tot zaterdagmiddag van de week daaropvolgend, verblijven de kuurgasten samen in de prachtig gerestaureerde Stiltehoeve Metanoia in Damme. De dagelijkse behandelingen door artsen en kinesisten worden afgewisseld met voordrachten en momenten van bezinning. Deelnemers krijgen eenvoudige natuurgeneeswijzen onderwezen, die ook later thuis succesvol toegepast kunnen worden zowel als preventie van allerhande ziekten als voor de behandeling ervan. In enkele luttele weken tijd bereikt men aldus weer een optimaal energie-peil omdat alle belastende stoffen uit het lichaam zijn verwijderd.

Tijdens elke kuur week wordt er ook voorzien in spirituele begeleiding. Het geheel van de bezinning is in overeenstemming met de jaarfeesten en de seizoenen. Steeds meer mensen zien in dat er enorme nood is aan verinnerlijking als oplossing voor de steeds toenemende stress en de opgedreven jachtigheid in onze samenleving. Het inbouwen van onthaasting en momenten van rust in ons dagelijks leven is dan ook bijzonder noodzakelijk om in de drukte ons evenwicht te hervinden en dit ook te bewaren. De stilte en de soberheid van de hoeve, die gelegen is in een intacte groene biotoop, brengt ieder tot innerlijke rust en vrede.